ISO14001

Vi representerer en av verdens absolutt ledende bilprodusenter når det gjelder miljøsatsning. Toyota har latt seg sertifisere til miljøstandarden ISO 14001 for produsenter, de har mottatt flere FN priser for sine resultater på området, og har derved allerede bygget fundamentet for sitt “Action for tomorrow” prosjekt. Det siste er en filosofi for det 21. århundre om å utvikle rene sikre produkter, og samtidig muliggjøre et godt liv for menneskene. Miljøbilen Prius og Mirai (kommer 2016) er et resultat av denne filosofien.

Miljøprofil for Toyota Hønefoss AS

Toyota Hønefoss og Toyota Hadeland ble ISO 14001 miljøsertifisert 28. april 2014.

Vår miljøpolitikk:

Vi forplikter oss til å etterleve gjeldende lover og forskrifter, og ved kontinuerlig forbedring  forebygge og redusere belastningen på miljøet,  samtidig som vi opprettholder respekt for mennesker og miljø. Forebygging av forurensing gjennom gode arbeidsrutiner er et eksempel på dette.

Samtlige ansatte skal bli fortrolige med firmaets miljøpolitikk, og kommunisere dette i alle sammenhenger, internt og eksternt.

Toyota Hønefoss AS ønsker å samordne miljøarbeidet med HMS og internkontrollsystemene.

På samme måte som Toyota sentralt, vil våre grunnholdninger alltid være å ta ansvar for miljø, kvalitet og samfunnet rundt oss.

Runar Johannessen

Daglig leder

Hva er ISO 14001?

ISO 14001 er miljøstyring.
Miljøstyring er et redskap til bruk for å redusere bedrifters innvirkning på det ytre miljøet. ISO 14001 går enkelt fortalt ut på at bedriften formulerer en miljøpolitikk med tilhørende miljømål, for så å styre aktiviteter, produkter og tjenester for å nå disse målene. Det er en egen sertifiseringsording for ISO 14001 som revideres hvert år.

Kaizen

Kontinuerlig forbedring er også et begrep innen ISO fordi ISO består av kontinuerlig forbedring innen miljøledelse, bedriften skal hele tiden arbeide for å redusere sin ytre miljøpåvirkning. Når målsettingene Toyota Asker og Bærum har satt som forbedrings områder er oppnådd, skal vi sette nye målsettinger for å bli enda litt bedre.

Det er etablert prosedyrer for de forskjellige områdene bedriften kan påvirke det ytre miljøet, men mange av prosedyrene er ting vi allerede gjør, men nå har de blitt skrevet ned.